WarmiaDrwal

USŁUGI W ZAKRESIE WYCINKI I PIELĘGNACJI DRZEW ORAZ KRZEWÓW

USUWANIE NIEBEZPIECZNYCH DRZEW

W ramach naszych usług między innymi:

wycinka drzew stwarzających zagrożenie,

korekta konarów i gałęzi drzew oraz krzewów,

redukcja koron drzew,

karczowanie drzew i krzewów,

cięcie, rąbanie i układanie drewna opałowego,

formowanie krzewów i bylin,

cięcie żywopłotów,

cięcie drzew owocowych,

prace pielęgnacyjne w ogrodzie,

czyszczenie działek i terenów pod zabudowę z samosiewów,

porządkowanie terenu po zakończeniu prac,

wywóz materiału roślinnego powstałego w wyniku wykonanych działań,

doradztwo w zakresie ekologicznych rozwiązań w ogrodzie,

czyszczenie rynien,

usuwanie pnączy z dachów i ze ścian,

usuwanie jemioły,

instalowanie budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy.

Jeżeli otrzymamy zdjęcie drzewa na nasz adres e-mail lub telefon – podamy wstępną wycenę.