Kompleksowe usługi z zakresu leśnictwa i ogrodnictwa

kliknij w wybrane usługi – żeby poznać szczegóły

Zajmujemy się wycinką drzew, które z różnych powodów zostały przeznaczone do wycięcia.

Pod hasłem „trudne drzewa” rozumiemy takie drzewa, które z racji swojego usytuowania wymagają przeważnie ścinki sekcyjnej (fragmentami) od korony aż do poziomu gruntu oraz takie, które przy ewentualnej ścince z powierzchni ziemi wymagają dużej precyzji i zastosowania zabiegów zapewniających bezszkodowe położenie drzewa. Trudne drzewa rosną blisko budynków, linii energetycznych, przewodów telefonicznych, lamp i latarń ulicznych, instalacji fotowoltaicznych.

Pod hasłem „drzewa stwarzające zagrożenia” rozumiemy te drzewa, które z racji stanu zdrowotnego (wiek i choroby), uszkodzeń spowodowanych przez czynniki atmosferyczne lub działania ludzi i zwierząt, mogą stwarzać możliwość niekontrolowanego upadku w niespodziewanym momencie.

Ścinkę sekcyjną wykonujemy z podnośnika, alpinistycznie lub z wykorzystaniem wysokiej drabiny.

Jeżeli już zaistnieje konieczność wycinki drzewa, a warunki na to pozwalają, warto zaczekać z akcją do zakończenia okresu lęgowego ptaków.

Drzewa i krzewy, nawet te uszkodzone lub wiekowe oraz rosnące tuż obok otaczającej nas infrastruktury nie zawsze wymagają tak radykalnych działań, jak wycinka. Czasem wystarczy niewielka korekta konaru znajdującego się zbyt blisko przewodów energetycznych, usunięcie nadłamanych i uschniętych gałęzi lub skrócenie gałęzi wchodzącej w kolizję z elementami architektury budynku.

Zdarza się, że drzewa z upływem czasu same naturalnie obniżają swoją koronę i w związku z tym powstaje posusz, którego spadanie może tworzyć rozmaite zagrożenia zarówno pod drzewem, jak i w jego otoczeniu. Mamy również przypadki, w których z powodu zabiegów dokonanych przez ludzi lub pod wpływem działania żywiołów przyrody (wiatr, śnieg, deszcz, mróz) korona jest mocno „zagęszczona” lub o kształcie, który zakłóca statykę drzewa. Wówczas zabiegi polegające na usunięciu posuszu zagrażającego znajdującym się pod drzewem ludziom i obiektom, prześwietleniu korony, które spowoduje zmniejszenie naporu wiatru, czy też redukcji fragmentów korony, pozwolą uniknąć konieczności wycinki drzewa i zminimalizują potencjalne zagrożenia.

Jeżeli już dojdzie do wycinki drzewa lub krzewu, można pokusić się o wykarczowanie pniaka i karpy, czyli pozostałości po drzewie lub systemu korzeniowego dużego krzewu. W zależności od usytuowania rośliny i potrzeb właściciela ogrodu karczowanie można wykonać ręcznie lub przy pomocy maszyny frezującej.

Możemy podjąć się cięcia, rąbania i układania drewna na opał. Może to być zarówno drewno z wycinki wykonanej przez nas, jak i materiał pochodzący z innego źródła.

Żywopłoty z racji ustalonej od wieków tradycji są przeważnie regularnie przycinane z różną intensywnością. Częstotliwość cięć zależy od gatunku tworzącego tę formę zielonej architektury ogrodu oraz od preferencji estetycznych posiadaczy żywopłotu. Warto pamiętać o tym, aby o ile jest to możliwe, unikać radykalnych cięć w okresie lęgowym ptaków. Zwłaszcza w maju oraz w czerwcu.

Krzewy, krzewinki i byliny można prowadzić naturalnie, ale bez zabiegów określonych dla poszczególnych gatunków, stracimy możliwość podkreślenia ich walorów dekoracyjnych. Poza tym, w zależności od pory roku wykonujemy czynności związane z utrzymaniem roślin w dobrej kondycji.

Drzewa owocowe przycinamy stosownie do terminarza cięć dla poszczególnych gatunków.

Od wiosny do jesieni w ogrodach jest mnóstwo czynności do wykonania. Także zimą znajdzie się zajęcie – usuwanie uschniętych drzew i krzewów, naprawa drobnej infrastruktury ogrodowej, montaż nowych konstrukcji na nadchodzący sezon.

Usuwamy samosiewy drzew i krzewów z działek przeznaczonych na cele rekreacyjne lub pod zabudowę mieszkaniową. Wykaszamy działki zarośnięte wysokimi roślinami jednorocznymi i wieloletnimi.

W zależności od specyfiki wykonanych prac, zazwyczaj pozostaje do uprzątnięcia materiał roślinny lub mineralny i uporządkowanie miejsca naszej pracy. Po uzgodnieniu z właścicielem terenu podejmujemy działania zmierzające do uzyskania satysfakcjonującego efektu.

Wywozimy gałęzie, drewno i karpy oraz różnego rodzaju pozostałości roślinne po naszych działaniach.

W ogrodzie warto zadbać o elementy sprzyjające obecności rozmaitych pożytecznych gatunków zwierząt i roślin. W tej materii działaniem sprzyjającym może być na przykład zarówno wprowadzenie do ogrodowego zestawu roślin nowego gatunku miododajnego, jak i pozostawienie kępy dziko rosnącego gatunku stanowiącego żywicielską roślinę pięknie ubarwionego motyla. Odrębnym tematem jest taka aranżacja przestrzeni w ogrodzie, która sprawi, że znajdzie się w nim miejsce dla dziko żyjących sprzymierzeńców ogrodnika – jeży, padalców czy płazów. Chętnie podpowiemy jak wprowadzić nawet niewielkie rozwiązanie sprzyjające dodatkowo przyrodzie.

Regularnym utrapieniem właścicieli domów otoczonych drzewami są rynny zatkane liśćmi, igliwiem lub drobnymi gałązkami. Z racji usytuowania na dużej wysokości, czasem samodzielne oczyszczenie rynien może sprawiać trudność. Oferujemy nasze usługi w zakresie czyszczenia rynien i rur spustowych.

Zdarza się, że winobluszcz, bluszcz, winorośl lub milin „wymkną się” spod kontroli i dostaną się na te połacie domów skąd trudno je usunąć. Wówczas możemy podjąć się ich usunięcia do wysokości, która zadowoli właściciela budynku.

Budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy powodują, że zasiedlające je gatunki wzbogacają nasze otoczenie. Zyskujemy sprzymierzeńców w walce z dokuczliwymi dla nas komarami i z gąsienicami żerującymi na naszych ulubionych roślinach. Śpiew ptaków gniazdujących w ogrodzie stanowi miłą odmianę w świecie pełnym nienaturalnych dźwięków. Już sama obserwacja poruszających się w naszym ogrodzie ptaków i nietoperzy może być interesującym doświadczeniem. Zachęcamy do instalowania budek dla ptaków, nietoperzy i wiewiórek oraz domków dla owadów.